Konsolidacja kredytów firmowych Gdańsk

Metody finansowania działalności firmowej

Działalność gospodarcza zawsze generuje pewne koszty, związane z zakupem materiałów, korzystaniem z usług podwykonawców czy nabyciem produktów gotowych. Przedsiębiorca musi opłacać podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do tego dochodzą różne koszty stałe, związane z wynajmem biura lub hali produkcyjnej, czynszem, a także opłatami za media. Możesz je pokryć ze środków własnych, oszczędności prywatnych czy też z bieżących dochodów. Banki mają z kolei dla Ciebie jako przedsiębiorcy szeroką ofertę kredytowania:

  • gotówkowy kredyt firmowy,
  • kredyt inwestycyjny,
  • kredyt obrotowy,
  • kredyt odnawialny, powiązany z kontem firmowym,
  • kredyt pomostowy itp.

Każdy z wymienionych produktów wymaga od Ciebie jako wnioskującego o zobowiązanie dla firmy spełnienia określonych wymagań. Powinieneś przede wszystkim dowieść, że sytuacja finansowa Twojej firmy jest na tyle dobra, iż bez problemu będziesz w stanie spłacić zaciągnięty kredyt w terminach wskazanych w harmonogramie dołączanym do umowy kredytowej. Twoja historia kredytowania w BIK również nie powinna pozostawiać po stronie analityków bankowych wątpliwości, że udzielenie Twojemu przedsiębiorstwu zobowiązania będzie ryzykowne.

Problemem może być finansowanie działalności młodych firm, od pierwszego dnia po ich zarejestrowaniu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Tylko nieliczne banki są przychylne wobec młodych przedsiębiorców w kwestii kredytowania. Takie zobowiązania mogą jednak wymagać ustanowienia solidnych zabezpieczeń spłaty oraz pogodzenia się z wysokim oprocentowaniem czy prowizją za przystąpienie do kredytu. To swoiste rekompensaty dla banku kredytującego młodego przedsiębiorcę za ponoszone przez niego ryzyko braku spłaty zobowiązania finansowego.

Dla firm mogą być przeznaczone również pożyczki pozabankowe, które łatwiej uzyskać niż kredyt. Ponadto instytucje bankowe oferują kredyty konsolidacyjne, pozwalające na połączenie ze sobą różnych zobowiązań firmowych.

Skontaktuj się z nami online

Nie wiesz do końca, na czym polega konsolidacja kredytów firmowych i jakie wymagania trzeba spełnić w wybranych bankach? Złóż do nas wniosek kontaktowy, a rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Czym właściwie jest konsolidacja kredytów firmowych?

Niezależnie od tego, w jakim mieście działa Twoja firma, np. w Gdańsku, i z jakich kredytów firmowych korzysta, możesz spróbować połączyć różne zobowiązania w jeden większy kredyt konsolidacyjny. To produkt mający ściśle określony cel. Możesz go wydatkować wyłącznie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów lub pożyczek zgłoszonych do konsolidacji w ramach swojego wniosku kredytowego wraz z kompletem dokumentów dotyczących sum pozostałych do spłaty w poszczególnych instytucjach. Bank reguluje Twoje zadłużenie, a Ty w zamian masz jeden większy kredyt do spłaty.

Kredyt konsolidacyjny oferowany jest zarówno klientom indywidualnych, jak i firmom. W obu przypadkach ma on na celu uporządkowanie sytuacji finansowej kredytobiorcy. Może sprawić, że zamienisz droższe zobowiązania na tańszy, z wydłużonym okresem spłaty, przez co pozostała do regulowania jedna rata będzie znacznie mniej obciążała Twoją zdolność kredytową lub możliwości finansowe Twojej firmy.

Banki są skłonne w ramach konsolidacji kredytów firmowych udzielić klientowi również dodatkowej pożyczki gotówkowej. Pieniądze pochodzące z niej możesz przeznaczyć na dowolne cele – na zapłatę zaległych wypłat pracowniczych czy też uiszczenie składek do ZUS i podatków do urzędu skarbowego. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś przekierował te pieniądze na pokrycie rat za wzięte w leasing auto lub maszynę.

Masz pytania?

Jesteś przedsiębiorcą z Gdańska? Kredyt konsolidacyjny dla firm wydaje Ci się dobrym rozwiązaniem w Twojej sytuacji? Jeśli masz pytania, nasi eksperci postarają się na nie niezwłocznie odpowiedzieć. Napisz do nas lub zadzwoń!

Jakie są zalety konsolidacji kredytów firmowych?

Dlaczego powinieneś zastanowić się nad możliwością skonsolidowania ze sobą różnych kredytów firmowych? Ponieważ każdy z nich w pewnym stopniu obciąża Twoją zdolność kredytową i sprawia, że skorzystanie z oferty leasingu czy nawet podpisanie nowej umowy z nowym kontrahentem może być trudne, a niekiedy niemożliwe. Dzięki konsolidacji łączysz ze sobą różne kredyty firmowe oraz pożyczki zaciągnięte na swoją działalność gospodarczą, bank spłaca je przed czasem, a Ty pozostajesz z jedną ratą miesięczną do regulowania.

Dlaczego powinieneś zastanowić się nad możliwością skonsolidowania ze sobą różnych kredytów firmowych? Ponieważ każdy z nich w pewnym stopniu obciąża Twoją zdolność kredytową i sprawia, że skorzystanie z oferty leasingu czy nawet podpisanie nowej umowy z nowym kontrahentem może być trudne, a niekiedy niemożliwe. Dzięki konsolidacji łączysz ze sobą różne kredyty firmowe oraz pożyczki zaciągnięte na swoją działalność gospodarczą, bank spłaca je przed czasem, a Ty pozostajesz z jedną ratą miesięczną do regulowania.

W taki sposób możesz przede wszystkim pozbyć się drogich zobowiązań, np. pożyczek pozabankowych czy kredytów udzielonych Twojej firmie na początku działalności, z obowiązkowymi, kosztownymi zabezpieczeniami. Bank udostępniający Ci kredyt konsolidacyjny dostosowuje termin spłaty raty do Twoich wymagań, a także może wydłużyć okres kredytowania, by zminimalizować obciążenie finansowe z tytułu zobowiązania.

Napisz do nas


WYPEŁNIJ WNIOSEK